• SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA TRADIČNÍ

    BARTOLOMĚJSKÉ HODY

    23.–25. 8. 2019 | BRNO-HOLÁSKY

Program hodů - 23.–25. 8. 2019

Pro Vaši snadnou orientaci přinášíme podrobný hodový program

23. 8. PÁTEK
20:00 hod.
Bartolomějské hody Holásky
Předhodová zábava

K tanci a poslechu hraje osvědčená a velmi oblíbená kapela AKCENT

24. 8. SOBOTA
13:00 hod.
Hody Holásky
Zvaní na hody

Zvaní obyvatel městské části na večerní zábavu krojovanými stárky.

20:00 hod.
Bartolomějské hody Holásky
Hodová zábava

K tanci a poslechu hraje: Holóbkova mozeka

25. 8. NEDĚLE
10:00 hod.
Bartolomějské hody Holásky
Polní mše svatá

Neodmyslitelnou součástí hodů je i tradiční mše, která se koná v areálu hřiště při ulici Javorová

13:30 hod.
Bartolomějské hody Holásky
Krojovaný průvod stárků

Průvod začíná z restaurace Pod Lípami a prochází celou obcí až na hřiště. V průběhu průvodu budou tradiční taneční zastávky na ulici Na Návsi a na ulici Rolencova.

16:00 hod.
Bartolomějské hody Holásky
Odpolední hodová zábava

Po skončení průvodu následuje bohatý odpolední program v areálu hřiště. O vaši zábavu se dobře postará skvělá dechová kapela Holóbkova mozeka, Bivojanka a vystoupí Jožka Šmukař

100 let trvání Bartolomějských hodů v Holáskách

Historie, tradice, současnost

V měsíci srpnu letošního roku si připomeneme jedno významné jubileum v historii naší obce a to sté výročí pořádání hodů, a tak nám dovolte, abychom Vás provedli jejich historií, protože národ a neoddělitelně i obyvatelé určité obce bez historie nejsou nic.

Pojem „hody“ vznikl po skončení první světové války a po osamostatnění Československa v roce 1918. Mělo se jednat o místní veselici, která bude připomínat tyto významné chvíle a lidé věřili, že již něco tak hrůzného, jako byla světová válka už nemůže nikdy v dobách příštích nastat a že je čekají jen samé dobré časy. Opak byl ale vzhledem k nepoučitelnosti lidstva pravdou …

Název „Batrolomějské“ dostaly hody na počest svatého Bartoloměje, který byl jedním z Kristových apoštolů, který zemřel mučednickou smrtí a jeho svátek připadá na 24. srpna. Toto datum také rozhodovalo a dodnes rozhoduje o tom, kdy se budou hody konat. Hody se tedy konají o víkendu, který je bližší tomuto datu.

Pořádání hodů patří od nepaměti Sboru dobrovolných hasičů Holásky, který byl založen v roce 1902 a působí v obci dodnes.

První Bartolomějské hody se konaly v roce 1919 , jak dokládá dochovaný plakát z tohoto roku.

Až do roku 1939 se pořádají hody pravidelně. První přerušení pořádání hodů přichází s obsazením Československa fašistickým Německem, kdy jsou všechny akce připomínající svobodu zakázány. Po osvobození Československa Rudou armádou, jsou hody v srpnu 1945 opět obnoveny. Tradici hodů nástup komunistů v roce 1948 nepřerušil, ale přeruší ji na jeden rok vstup okupačních vojsk Varšavské smlouvy, který přišel ve středu 21. srpna 1968, tedy dva dny před konáním hodů roku 1968, kdy je na území tehdejšího Československa vyhlášeno stanné právo. Od této chvíle má pořádání hodů až do roku 1990 vždy problém s tradičním termínem, který nejednou padá na 21. srpna a tehdejší vládnoucí garnitura to vnímá jako možnou záminku ke shromažďování se nepřátelských živlů. Už v roce 1969 musí být termín hodů posunut na 7. září 1969. Zlom samozřejmě nastává v roce 1990, kdy nastává nová doba svobody a trvá doposud.

Stoletou historii dnes již tradičních Bartolomějských hodů jsme tedy záměrné rozdělili do několika etap, které souvisí i se stoletou historií naší republiky a která bude prezentována i na naší výstavě v rámci oslav tohoto významného jubilea ve dnech 23 až 25. srpna 2019 v hasičce na ulici Javorová 9.

Místo konání hodů se v průběhu sta let několikrát měnilo. První ročníky se konaly před dnes již neexistující hospodou na ulici Na Návsi č. p. ….. Několikrát se konaly i v „Háječku“ za ulicí Rolencovou a na hřišti V Pískách, aby se v šedesátých letech přesunulo místo konání na dvůr již zmíněné hospody Na Návsi. Zde zůstává místo na dlouhou dobu neměnné a postupem času zde hasiči (tehdy ovšem požárníci) vybudují dobrovolnou prací zázemí, jako je pódium pro hudbu, stoly a lavice na sezení.

Po revoluci v roce 1989 je však hospoda privatizována a po částečných neshodách s novými majiteli je rozhodnuto o vybudování betonového parketu na hřišti v ulici V Pískách a přesunu místa konání sem. V roce 1991 je parket vybetonován a první hody se zde včetně polní mše svaté konají již v roce 1992. Správnost tohoto rozhodnutí se nám potvrzuje již po deseti letech, kdy je hospoda Na Návsi uzavřena a následné prodána a již dnes neslouží původnímu účelu. Původní pevný inventář vybudovaný nadšenými dobrovolníky tedy zůstal v hospodě a bylo nutno dobudovat zázemí na hřišti. Za pomoci členů sboru dobrovolných hasičů, občanů, sponzorů a místního zastupitelského úřadu se nám to podařilo a zvelebování areálu pokračuje dodnes.

Bartolomějské hody byly po většinu historie pořádány jako dvoudenní. V sobotu odpoledne probíhalo zvaní stárků na hody a večer hodová zábava. Neděle dopoledne začínala účastí na mši svaté, odpoledne průvodem krojovaných obcí a večer druhou hodovou zábavou. Od roku 2002 jsou hody třídenní a začínají již v pátek „předhodovou zábavou“ s moderní hudbou, sobota zůstala tradiční a jen v neděli končí odpolední zábavou, která navazuje na průvod.

Neoddělitelnou součástí hodů je účast stárků a hodovníků na mši svaté. Ta se konala asi do začátku 70 let minulého století před kapličkou na ulici Požární vedle školy. Připojení Chrlic k městu Brnu v roce 1971 a začátkem provozu autobusu č. 63 našli odpůrci tohoto setkání záminku, jak mši před kapličkou zakázat. Po tomto zákazu probíhaly návštěvy mše v rámci hodů v tuřanském kostele. Od roku 1990 se „polní mše svatá“ vykonává na hřišti.

„Tradicí hodů nechť je zvyk oblékati se po tuto dobu do slavnostních krojů“ tolik motto zapsané v kronikách. Bohužel originální slavnostní holaský kroj se do dnešních dnů nedochoval. Dle pamětníků a zachovaných fotografií má nejblíže ke kroji chrlickému. Stárci tak nosí více jak půl století na Bartolomějských hodech kroj kyjovský.

Dle dochovaných historických pramenů a fotografií prošlo „stárkováním“ v Holáskách několik generací, tedy dnes již stovky nejen občanů Holásek. Vždy se k této tradici hrdě ve vzpomínkách hlásí. Vzpomínají s láskou a nostalgií na léta mládí a na neopakovanou, přátelskou, otevřenou a veselou náladu, která na holaských Bartolměských hodech vždy panovala a doufáme, že bude i pokračovat i dalších minimálně 100 let …

Krojované páry 2019

Naši letošní stárci

Jiří Klimeš

Kristýna Juráková

Lukáš Rudolecký

Lenka Francová

Jan Martínek

Michaela Francová

Jaroslav Tichý

Veronika Bednářová

Jakub Šmerek

Rebecca Laurencová

Filip Vosmek

Kristýna Formánková

Vojtěch Dohnal

Petra Valachová

Tomáš Kuchta

Sára Poláková

Tomáš Havlát

Adéla Zemková

Matěj Rudolecký

Barbora Zemková

Marek Musil

Michaela Rolencová

Vojtěch Vondruška

Romana Marešová

Marek Návedla

Anna Telenská

Sklepníci

Naši letošní sklepníci

Michal Krátký

Lukáš Lach

Petr Prokeš

David Pospíšil

Martin Čečatka

Sponzoři

Děkujeme našim sponzorům

Místo konání

Hlavním dějstvím je již tradičně hřiště za hasičskou zbrojnicí v Holáskách

Hřiště v Holáskách

Adresa: Javorová 9, 620 00 Brno-Holásky

Vstup: Z ulice Javorová u hasičské zbrojnice.

Autem: Veřejné parkování v okolních ulicích bez poplatku

MHD: BUS linka 63 nebo 48 z Hlavního nádraží, zastávka Holásky

Otevřít mapu